DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU

A SPRÁVU GARÁŽÍ, Družstvo

Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53

 

Zapsáno v OR KS Ostrava, v odd. DR XX vl.18

 

Kontakty:

 

Telefon: 585 412 336, 607 741 537; Email: dvsgolomouc@seznam.cz

 

Úřední hodiny: pondělí, středa, pátek: 14:00 – 16:00 hod.

 

 

 

Prohlášení:

 

Pracoviště „Družstva garáží, Hněvotínská 1220/53 Olomouc“,

zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s GDPR.

 

 

 

 

Prosba Představenstva Družstva:

 

Pokud potřebujete řešit organizační záležitosti /např. přepisy družstevních podílů,

změny v důsledku dědictví apod./, objednejte se, laskavě, předem telefonicky

v kanceláři družstva.        Děkujeme         Představenstvo Družstva

 

 

                                                   Důležitá informace !!!

 

V bloku D-4 vznikla ve třetím čtvrtletí 2023 velmi výrazná nadspotřeba elektrické energie.

Jelikož se nikdo na výzvu k zaplacení do 2. listopadu nepřihlásil a několikaletou spotřebu

EE neuhradil, představenstvo Družstva rozhodlo o okamžitém vypnutí tohoto bloku, buď

do uhrazení této částky ve výši cca 2.830,- Kč, anebo do jejího umoření, tedy cca do konce

roku 2026 !!!

 

====================================================================

 

Upozorňujeme, že v garážích není dovoleno nabíjení elektromobilů

a ani jiných dopravních prostředků využívajících elektrickou energii,

jako jsou např. elektrokola, elektrokoloběžky a jim podobné !!!

 

==============================================================

 

 

-       Při změně osobních údajů je nutno osobně předložit příslušné doklady

      / občanský průkaz, rodný list, rozhodnutí soudu, atp. / v kanceláři

      „Družstva“,

-       Při převodu „družstevního podílu“ je nutná „Dohoda“ mezi „převodcem“

a „nabyvatelem“. Jedná se o interní dokument, který není přístupný třetím

osobám.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

             Důležitá upozornění:

 

Do rozvodů el. energie v areálu Družstva mají právo

zasahovat pouze pověřené osoby. Manipulace od

kohokoliv jiného bude posuzována jako porušení

Provozního řádu Družstva a bude dle něj také

sankciována!!!

 

 

 

                   Průběžné informace:

 

 

-      V průběhu roku 2019 byly kompletně opraveny střechy garáží v těchto blocích:

 

1.  Samospráva: A5, B6, C3, C8, D5

2.  Samospráva: F2 – F3, F8

 

-      V průběhu roku 2020 byly kompletně opraveny střechy garáží v těchto blocích:

 

2.  Samospráva: E1 – E8, F1

 

-      V průběhu roku 2021 byly kompletně opraveny střechy garáží v těchto blocích:

 

1.  Samospráva: A3, B2, C4,5,7, D8

 

 

Během roku 2021 začala výměna jistících a měřících prvků EE, které jsou již velmi

staré a občas i nefunkční. Měněny jsou veškeré jističe, odečtové hodiny nahrazovány

moderními, digitálními. Realizace se v roce 2021 týkala bloků A a B. V roce 2022

bloků C, D a I-1. V roce 2024 zatím F, G a I-3.

Aktuálně jsou tedy kompletně zrealizovány bloky A, B, C, D, E, F, G, I-1 a I-3.

 

Začátkem prázdninového období 2023 byla započata výměna nových armatur veřejného osvětlení

v LED provedení. Aktuálně je vyměněno již 40 ze 46-ti armatur.

 

 

         Vypnutí elektrické energie – rozhodnutí:              

Průběžným vyhodnocením rozhodlo představenstvo DVSG,

s okamžitou platností, o vypnutí následujících bloků:

Povolená spotřeba max. 96 kWh/blok/rok.

 

                     Blok                                   Aktuální spotřeba

 

                   D 6                                 402 kWh

 

Ve vypnutých blocích bude elektrická energie opětovně zapnuta po

uhrazení nadspotřebované energie /nejlépe tím kdo tuto energii

spotřeboval a nezaplatil/, anebo po časovém vypršení stanoveného

limitu spotřeby za dané období.

 

Opětovně upozorňujeme, že samovolné zapínáni vypnutých okruhů

je porušováním Provozního řádu Družstva a bude dle něj také sankcionováno !!!!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stanovy DVSG Olomouc platné od roku 2014:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Stanovy_DVSGOL_od_2014.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Stanovy_DVSGOL_od_2014.doc

 

Provozní řád DVSG Olomouc platný od roku 2014:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Provozni_rad_DVSGOL_od_2014.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Provozni_rad_DVSGOL_od_2014.doc

 

Usnesení z členské schůze ze dne 18.2.2017:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2017.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2017.doc

 

Zápis z náhradní členské schůze ze dne 18.2.2017:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Zapis_z_nahradni_clenske_schuze_2017.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Zapis_z_nahradni_clenske_schuze_2017.doc

 

Usnesení z členské schůze ze dne 16.2.2018:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2018.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2018.doc

 

Usnesení z členské schůze ze dne 16.2.2019:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2019.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2019.doc

 

Usnesení z členské schůze ze dne 15.2.2020:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2020.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2020.doc

 

Usnesení z členské schůze ze dne 19.2.2022:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2022.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2022.doc

 

 

Usnesení z členské schůze ze dne 18.2.2023:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2023.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2023.doc

 

 

Usnesení z členské schůze ze dne 17.2.2024:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2024.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2024.doc

 

 

 

 

 

 

V případě nejasností Vám, v úřední hodiny, osobně nebo na telefonní vyžádání poradí

pracovnice v kanceláři družstva. 

                                                                                                       Představenstvo Družstva.

Aktualizováno 17. 6. 2024