DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU

A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo

Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53

 

Zapsáno v OR KS Ostrava, v odd. DR XX vl.18

 

Kontakty:

 

Telefon: 585 412 336, 607 741 537; Email: dvsgolomouc@seznam.cz

 

Úřední hodiny: pondělí, středa, pátek: 14:00 – 17:00 hod.

 

 

 

Prohlášení:

 

Pracoviště „Družstva garáží, Hněvotínská 1220/53 Olomouc“,

zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s GDPR.

 

Důležité upozornění !!!

 

-       Při změně osobních údajů je nutno osobně předložit příslušné doklady

      / občanský průkaz, rodný list, rozhodnutí soudu, atp. / v kanceláři

      „Družstva“,

-       Při převodu „družstevního podílu“ je nutná „Dohoda“ mezi „převodcem“

a „nabyvatelem“. Jedná se o interní dokument, který není přístupný třetím

osobám.

 

 

Usnesení z členské schůze ze dne 16.2.2019:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2019.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2019.doc

-        

 

Pokyny pro platbu nájemného na rok 2019:

 

 

     a/ platby nájemného lze provádět po členské schůzi jenom   

         převodem na účet České spořitelny,

b/ při placení nájemného bankovním převodem uvádějte jako

    plátce skutečného majitele garáže /družst. podílu/, nikoliv jinou

    osobu, např. nájemce, rod. příslušníka atp.!!! Vždy uvádějte 

    správný VS /variabilní symbol/ v číselné řadě dle níže        

    uvedeného schématu,

c/ bez správných údajů jsou platby zmatečné, anonymní a tedy 

    těžko dohledatelné, nebo vůbec nedohledatelné. Pokud

         nebude u takovýchto plateb sjednána náprava ze strany

         plátce /do 31. 3. 2019 v kanceláři družstva/, budeme vyžadovat

         „novou“ platbu nájemného včetně poplatku z prodlení!!!

     d/ při nedodržení termínu platby nájemného bude účtován

         poplatek z prodlení dle platné směrnice Družstva!!!

 

    

-      částka:                  jednotně    1.700,- Kč / garáž

-      splatnost:              do              31. 3. 2019

-      číslo účtu u české spořitelny:  1804071319/0800

-       variabilní symbol:                    číselný kód vaší garáže

 /viz. příklad/

 

Příklad vytvoření 6-ti místného číselného kódu coby Variabilního symbolu /VS/ platby:

 

  VS:    VXYYZZ

 

   V   -  1 - první samospráva /bloky A - D/

        -  2 - druhá samospráva /bloky E - H/

        -  3 - třetí samospráva /bloky I/

 

 X     - 1 - bloky A a I

        -  2 - blok B

        -  3 - blok C

        -  4 - blok D

        -  5 - blok E

        -  6 - blok F

        -  7 - blok G

        -  8 - blok H

 

        YY      - 01 - 06 - řada bloků A /počítáno od hlavní příjezdové komunikace/

                   - 01 - 08 - řada bloků B - G /počítáno od hlavní příjezdové komunikace/

                   - 01 - 10 - řada bloků H /počítáno od hlavní příjezdové komunikace/

                   - 01 - 03 - řada bloků I

 

          ZZ    - 01- 12 - pořadí garáže od příčné příjezdové komunikace /netýká se                          

                       bloků I, tyto jsou všechny na hlavní příjezdové komunikaci/

 

Příklad:       B-3-7   ===   120307

                    H-7-3   ===   280703

 

 

 

Důležitá upozornění:

 

Do rozvodů el. energie v areálu Družstva mají právo

zasahovat pouze pověřené osoby. Manipulace od

kohokoliv jiného bude posuzována jako porušení

Provozního řádu Družstva a bude dle něj také

sankciována!!!

 

 

Průběžné informace:

 

 

V průběhu prvního pololetí 2018 byly kompletně opraveny střechy garáží v těchto blocích:

 

1.  Samospráva: A2, B4, B5, C1, D4

2.  Samospráva: F4 – F7

 

 

 

 

Vypnutí elektrické energie – rozhodnutí:

 

Z důvodu vysoké, neuhrazené nadspotřeby EE bylo rozhodnuto usnesením poslední schůze výboru vypnout níže uvedené bloky do doby umoření spotřeby /pokud tato nebude uhrazena dříve/ takto:

                 Blok                                   Předpokládaný termín zapnutí

Aktuálně není vypnutý žádný z bloků.

 

 

Stanovy DVSG Olomouc platné od roku 2014:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Stanovy_DVSGOL_od_2014.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Stanovy_DVSGOL_od_2014.doc

 

Provozní řád DVSG Olomouc platný od roku 2014:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Provozni_rad_DVSGOL_od_2014.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Provozni_rad_DVSGOL_od_2014.doc

 

Usnesení z členské schůze ze dne 18.2.2017:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2017.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2017.doc

 

Zápis z náhradní členské schůze ze dne 18.2.2017:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Zapis_z_nahradni_clenske_schuze_2017.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Zapis_z_nahradni_clenske_schuze_2017.doc

 

Usnesení z členské schůze ze dne 16.2.2018:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2018.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2018.doc

 

Usnesení z členské schůze ze dne 16.2.2019:

 

-       ke stažení v podobě [pdf] zde:   Usneseni_ze_clenske_schuze_2019.pdf

-       ke stažení v podobě [doc] zde:  Usneseni_ze_clenske_schuze_2019.doc

 

 

 

 

V případě nejasností Vám, v úřední hodiny, osobně nebo na telefonní vyžádání poradí pracovnice v kanceláři družstva. 

 

                                                                                                       Představenstvo Družstva.

 

Aktualizováno 18. 4. 2019